Varanje oziroma nezvestoba – kaj je in kako ga dojemamo?

Kaj je varanje oziroma nezvestoba in kako ga ljudje dojemamo in nanj reagiramo? Verjetno ste že kdaj slišali trditev, da je definicij varanja toliko, kolikor je različnih posameznikov. S tem se je sicer mogoče v veliki meri strinjati, vendar pa je kljub temu težko spregledati dejstvo, da imajo tudi določena nenapisana družbena pravila vpliv na to, kaj razumemo kot varanje. Tako se lahko razumevanje nezvestobe razlikuje tudi glede na prostor in čas, v katerem živimo.


Varanje

Kako dojemamo varanje?

Še posebej zanimivo je opazovati, kako je razvoj moderne tehnologije vplival na naše dojemanje varanja. Vzpostavljanje medčloveških stikov je postalo s tem mnogo enostavnejše, čeprav ni nujno, da pride pri tem tudi do fizičnega srečanja oziroma stika. Tako se je začelo vse več govoriti o t. i. čustvenem varanju, ki se lahko odvija izključno v virtualnem svetu. Mnenja glede tega pa so seveda zelo deljena. Mnogi so še vedno prepričani, da je mogoče o varanju govoriti le, če pride do spolnega odnosa s človekom, ki ni naš partner, spet drugi razumejo nezvestobo precej širše.

Seveda pa je definicija pogosto odvisna od tega, kdo jo podaja: tisti, ki je bil prevaran, ali tisti, ki sam vara. Pri tem je treba poudariti, da ima vsakdo pravico do lastne definicije, vendar pa se zdi pošteno, da svoj pogled na nezvestobo predstavi tudi svojemu partnerju – in to še preden pride do poglobitve odnosa.

V nadaljevanju vam predstavljamo ključne izsledke raziskave, ki je bila opravljena leta 2013 na univerzi v ameriški zvezni državi Michigan. Udeleženci so bili naprošeni, da ovrednotijo različno vedenje s številkami od 1 do 100. Številka 1 je pomenila, da tega vedenja pri svojem partnerju nikakor ne bi razumeli kot varanje, 100 pa, da bi šlo v takšnem primeru nedvomno za varanje.


Nezvestoba: Od spolnih odnosov do bežnega objema – in vse tisto, kar je vmes

Objavljeni rezultati raziskave so razkrili, da obstaja glede določenih stvari vendarle precej splošen konsenz, kar zadeva vprašanje, ali je nekaj mogoče razumeti kot varanje ali ne. Pravzaprav ni posebej presenetljivo, da je v povprečju najvišjo oceno dobil vaginalni spolni odnos, in sicer 97,7. Večina udeležencev je torej prepričana, da v tem primeru ne bi bilo dvoma o tem, ali jih je njihov partner prevaral.

Na drugo mesto se je uvrstil oralni spolni odnos (96,8), na tretje pa skupno tuširanje z drugim človekom (96,2). Zanimivo je, da se je zelo visoko uvrstil tudi poljub na usta (88,7), čeprav se pogosto sliši mnenje, da gre v tem primeru za manjši »prekršek«, zaradi katerega ni smiselno prekiniti razmerja. Očitno pa večina ljudi kljub temu meni, da gre v primeru poljubljanja z nekom, ki ni njihov partner, brez dvoma za prevaro.

Na petem mestu najdemo posredovanje lastnih golih fotografij drugi osebi (88,2), sledi pa pisanje erotičnih sporočil (82,6). Udeleženci so na sedmo mesto uvrstili skupni ogled pornografskega filma (75,1), na osmo spanje v isti postelji (68,4) in na deveto držanje za roke (63,2). Deseterico zaključuje bivanje v isti hotelski sobi z nekom, ki ni vaš partner, kar si je prislužilo povprečno oceno 52,7 na lestvici (ne)problematičnega vedenja partnerja.

Očitno še vedno prevladuje mnenje, da gre pri varanju precej bolj za vprašanje fizičnega stika kot pa čustvene povezave z drugo osebo. Šele na enajstem mestu namreč najdemo vzpostavitev močne čustvene vezi (povprečna ocena 52,4). Sledijo še pogosto preživljanje časa z drugo osebo, sedenje v naročju, spremljanje nekoga na formalni dogodek, večerja z nekom, ki ni vaš partner, in pogovarjanje po telefonu večkrat na teden. Na dnu lestvice najdemo pripovedovanje šal, ki imajo seksualne konotacija, klicanje nekoga, ko imaš težave na delovnem mestu, in objemanje, ki traja manj kot 10 sekund.


»Mejni primeri«

Posebej zanimiv je pogled na sredino lestvice oziroma na tisto početje partnerja, ki si je v povprečju zaslužilo oceno okoli 50. To so namreč tista področja, ki sprožajo kar precej polemik. In teh področij je, kot ste najbrž opazili, vse prej kot malo. Omenili smo že, da je pri vrednotenju tega, kaj je (že) varanje, zelo pomemben družbeni dejavnik, vendar pa ne smemo zanemariti niti doživljanja posameznika. Ljudje, ki so zelo negotovi glede lastnega razmerja, bodo v določenem partnerjevem početju precej hitreje prepoznali nezvestobo, kot tisti, ki se v odnosu počutijo varno in ljubeče.

To pa seveda še ne pomeni, da lahko govorimo o tem, da so vaša čustva »pravilna« ali »napačna«. Samo vi ste tisti, ki lahko določite, kaj je za vas v partnerskem odnosu sprejemljivo in kaj nesprejemljivo. Če se partner ne strinja z vašim pogledom na nezvestobo in varanje, bo eden od vaju verjetno slej ali prej razočaran – in prevaran.

VEČ VSEBIN: