Vadba koristi prostati

Kalifornijski klinični onkologi so v zdravem tkivu prostate moških z zgodnjo fazo raka prostate prepoznali skoraj 200 genov, ki bi lahko pojasnili, kako telesna dejavnost vpliva na izboljšanje preživetja.


prostata

V raziskavi so primerjali raven izraženosti oziroma dejavnost okrog 20.000 genov zdravega tkiva, odvzetega z biopsijami prostate 70 moškim. Želeli so natančneje preučili izsledke dveh lanskih raziskav, ki sta pokazali, da sta hoja in intenzivna vadba vsaj tri ure na teden povezani z zmanjšanjem tveganja za napredovanje raka prostate in smrtnosti po postavljeni diagnozi, vendar nista pojasnili mehanizma takšnega delovanja.

Analiza je pri moških, ki so bili intenzivno telesno dejavni vsaj tri ure na teden, pokazala povečanje ravni izražanja gena pri 109 genih, 75 genov pa je bilo manj dejavnih. Med geni, ki so izkazali večjo izraženost, je bilo veliko takih, za katere je že znano, da prispevajo k zaviranju napredovanja raka. Med njimi so bili denimo znana tumorska zaviralca BRCA1 in BRCA2 ter geni, udeleženi v celičnem ciklusu in popravi DNK. Natančno poznavanje mehanizma vpliva telesne dejavnosti na odziv genov bi lahko pripomoglo k razvoju novih strategij za preprečevanje te pogoste vrste raka pri moških.

VEČ VSEBIN: