Vse večji trend rojevanja na domu

Ženske, ki želijo prevzeti aktivno vlogo ob rojstvu svojega otroka, se hitreje odločajo za načrtovan porod v domačem okolju, pod nadzorom medicinske babice. Vse večje zavedanje lastne vloge ob rojstvu otroka tako vpliva na želje, ki si jih ženske ustvarijo o samem poteku poroda.


Porod na domu

Trend rojevanja se je zato iz porodnišnic preusmeril v domače okolje, kjer imajo ženske večji nadzor nad samim dogajanjem. Po podatkih študije, izvedene na babiški univerzi v Kolumbiji, ZDA, je pasivno sodelovanje žensk pri porodu posledica predhodno pridobljenega strahu o poteku poroda, zaradi česar si po navadi takšna ženska želi roditi v nadzorovanem, bolnišničnem okolju, ob prisotnosti zdravnika. Po zadnjih rezultatih naj bi število »pasivnih« mater že znatno preseglo število »aktivnih«, ki želijo aktivno sodelovati pri načrtu poroda. Razlogi za vse pogostejše carske reze se skrivajo v vse večjih pričakovanjih žensk in željah, ki porod pogosto povezujejo z bolečo izkušnjo. Število carskih rezov v Združenih državah Amerike je trenutno dvakrat višje od tistega, ki ga priporoča Svetovna zdravstvena organizacija. Temu posledično sledi tudi porast umrljivosti ter obolevnost mater in otrok, ne nazadnje pa tudi večje finančno breme zdravstvenega sistema.

VEČ VSEBIN: