Pogoji uporabe

Pogoji za uporabo spletnega portala www.utrinek.si

Nahajate se na spletnem portalu utrinek.si. Vaš dostop do tega spletnega portala in njegovo uporabo urejajo tako splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Prosimo, da splošne pogoje pazljivo preberete. Z vstopom na spletni portal www.utrinek.si potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate in da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal in podstrani www.utrinek.si, razen za posamezne storitve ki imajo svoja pravila uporabe (na primer forumi), v teh primerih prevladajo specifična pravila ki so objavljena posebej.

Spreminjanje pogojev uporabe
Argos Media d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo portala www.utrinek.si. To so lahko spremembe v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe
Portal www.utrinek.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del portala www.utrinek.si, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.

Zasebnost in osebni podatki
Za uporabo določenih storitev na portalu www.utrinek.si morate opraviti vpis oziroma t.i. registracijo, pri kateri boste morali posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Podjetje Argos Media d.o.o.  se obvezuje, da bo vaše osebne podatke uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti.

Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti podjetje Argos Media d.o.o., ki ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

Kopiranje in razmnoževanje vsebine
Vsa gradiva objavljena na spletni strani www.utrinek.si so avtorsko zaščiteno. Nepooblaščena uporaba ali posredovanje novic, člankov in informacij v druge medije nista dovoljena in sta protizakonita. Kopiranje ali razmnoževanje je možno le s pisnim privoljenjem izdajatelja in z vključeno povezavo na našo spletno stran.

Nezakonita ali prepovedana uporaba
Kot uporabnik portala www.utrinek.si se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Portala www.utrinek.si ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu ali podjetju Argos Media d.o.o. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabniku portala www.utrinek.si. Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve portala www.utrinek.si, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabnika. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu portala ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, prijavo o tej napaki naslovite na: info(AFNA)argos-media.si.

Pravica do uporabe povratnih informacij in predlogov
Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi s portalom www.utrinek.si podjetju Argos Media d.o.o. jamčite, da ste lastnik oziroma imate poln nadzor nad pravicami do celotnega oddanega materiala in informacij.
Z oddajo tega materiala in informacij podjetju Argos Media d.o.o. in njenim povezanim podjetjem dovoljujete: uporabo, spreminjanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, javno prikazovanje in izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli takih povratnih informacij in predlogov;

Zgoraj omenjene pravice morajo vključevati tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v takšni povratni informaciji ali predlogih, vključujoč pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali patentnih zakonov pod pristojnostjo katere koli s tem povezane sodne oblasti. Za oddano gradivo ali informacije, vsebovane v predlogu, ki ga bo uporabilo podjetje Argos Media d.o.o., ne bo izplačano nobeno nadomestilo. Podjetje Argos Media d.o.o. ni obvezano objaviti in uporabiti katerega koli oddanega gradiva ali informacij, ki jih zagotovite.

Ta člen ne velja za identifikacijske podatke, ki jih posredujete pri vpisu v storitve portala www.utrinek.si, dokumente, informacije ali druge podatke, ki jih prenesete na strežnik, oddate ali kako drugače posredujete z uporabo storitev portala. Za določila, pogoje in za dodatne informacije o delovanju portala www.utrinek.si si preberite tudi izjavo o varovanju zasebnosti.

Uporabniške vsebine

Spletno mesto www.utrinek.si uporabnikom omogoča objavljanje komentarjev, posredovanje lastnih novice po predhodnem dogovoru (v nadaljevanju uporabniške vsebine).

Argos Media d.o.o. ne odgovarja za uporabniške vsebine, objavljene na www.utrinek.si. Uporabniške vsebine so last uporabnikov in zanje sami odgovarjajo. Vendar kljub temu, da uredništvo www.utrinek.si ne pregleduje in ne more pregledovati vseh uporabniških sporočil in ni odgovorno za njihovo vsebino, si pridržuje pravico, da briše, premika ali ureja sporočila, ki jih po lastni presoji smatra za žaljiva, opolzka, smatra, da kršijo avtorsko zakonodajo ali so drugače nesprejemljiva.

Z objavo uporabniške vsebine se strinjate s prikazom na spletnem mestu in s povezano promocijsko rabo, online in offline. Strinjate se, da lahko vse vsebine, ki jih predložite, Argos Media d.o.o. ureja, objavi, prenaša, ali prikaže in se odrekate vsem moralnim pravicam, ki jih imate pri posedovanju vsebine, ki bi se spremenila na način, s katerim se ne strinjate. Podjetju Argos Media d.o.o. dajete stalno, neizključno, globalno,nelicenčno, pravico uporabe, kopiranja, prenosa, vključitve, objave, distribucije, javnega prikaza, ustvarjanja prirejenih del, indeksiranja, označevanja, spreminjanja in prilagajanja (vključno s prilagajanjem na streaming, mobilne, digitalne tehnologije, tehnologije za nalaganje, za oddajanje in druge tehnologije).

Na uredništvu www.utrinek.si, si prizadevamo za to, da oblikujemo uporabniško skupnost, ki pa uspeva le, kadar se člani počutijo dobrodošle in varne. Zato morajo člani upoštevati določena pravila obnašanja:

  • Prepovedana je objava kakorkoli opravljivih, opolzkih, pornografskih, žaljivih ali drugače nelegalnih vsebin.
  • Bodite vljudni. Ne grozite ali žalite drugih uporabnikov, ne uporabljajte opolzkega jezika ali namerno motite razprave s ponavljajočimi sporočili, sporočili brez pomena ali spam-sporočili.
  • Uporabljajte spoštljiv jezik. Ne uporabljajte jezika, ki bi žalil ali diskriminiral na osnovi rase, religije, nacionalnosti, spola, spolnih preferenc, starosti, regije, nezmožnosti. Kakršenkoli sovražni govor je osnova za takojšnjo in stalno ukinitev dostopa do vseh ali dela uporabniških storitev www.utrinek.si.
  • Razpravljajte, toda ne napadajte. V skupnosti različnih mnenj vedno prihaja do nestrinjanj. Uredništvo www.utrinek.si spodbuja aktivno razpravo in pozdravlja vroče razprave. Toda osebni napadi so neposredno kršenje pravil uporabe in so osnova za takojšnjo in stalno ukinitev dostopa do vseh ali dela uporabniških storitev www.utrinek.si.
  • Možnost objavljanja uporabniških vsebin se uporablja le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja uredništva www.utrinek.si ne boste distribuirali ali drugače objavljali kakršnekoli vsebine, ki promovira posamezne dejavnosti, produkte ali storitve in vodijo do komercialnih spletnih strani.
  • Prisvajanje tujih slik, besedil ali člankov brez dovoljenja nosilca avtorskih pravic je prepovedano. Ne kopirajte celih besedil, ki so avtorsko zaščiteni. Povzemite in naredite povezavo na originalni vir.

Uporabnik se strinja, da bo o morebitnih nepravilnostih obvestil uredništvo www.utrinek.si.

Omejitev odgovornosti
Podjetje Argos Media d.o.o. ali/in njegovi dobavitelji ne dajejo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek portala www.utrinek.si. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo ”take, kot so” brez kakršne koli garancije. Podjetje Argos Media d.o.o. in/ali njegovi dobavitelji zavračajo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom.

Podjetje Argos Media d.o.o. in/ali njegovi dobavitelji v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem portala www.utrinek.si, z zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na portalu www.utrinek.si ali kako drugače nastalimi z uporabo portala, bodisi temelječ na sporazumu, prekršku, nepazljivosti bodisi drugače, tudi če je bilo podjetje Argos Media d.o.o. ali kateri koli od njenih dobaviteljev seznanjen z možnostjo nastanka škode. Če zakonodaja za posamezne pravice ureja drugače in njihovo omejevanje ni možno, je mogoče, da za vas ne veljajo vse zgornje omejitve. Če ste s katerim koli delom portala www.utrinek.si, storitev portala ali s katerimi koli pogoji uporabe nezadovoljni, je vaše izključno in edino sredstvo, da portala www.utrinek.si ne uporabljate več.

Recepti in nasveti objavljeni na portalu www.utrinek.si, se izvajajo na uporabnikovo lastno odgovornost. Podjetje Argos Media d.o.o. ne odgovarja za kakršno koli nastalo škodo ali pokodbe, ki bi lahko nastale pri izdelovanju in uporabi le-teh.

Morebitna mnenja, ki so izražena v prispevkih, ki so objavljeni na www.utrinek.si so mnenja avtorjev pripevkov in ne mnenja uredništva portala Bodi Eko, ki ne prevzema odgovornosti zanje.

Uporabniška podpora
Podjetje Argos Media d.o.o. ponuja informacije o tem, kako uporabljati storitve portala www.utrinek.si na samem portalu. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z uporabo portala ali kakršne koli probleme, ki bi jih radi prijavili jih lahko posredujete na elektronski naslov: info(AFNA)argos-media.si

Opombe o intelektualni lastnini
Vsa vsebina portala www.utrinek.si, razen vsebin, ki jih na posamezne storitve vnesejo uporabniki sami, je zaščiteno avtorsko delo podjetja Argos Media d.o.o., ali njenih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Vse vsebine, ki so jih na posamezne storitve portala www.utrinek.si prenesli uporabniki, so last uporabnikov.

Nekateri članki, objavljeni na portalu www.utrinek.si so povzeti po reviji Karma plus, ki je last podjetja Arista-B, d.o.o. in so avtorsko zasčiteni s strani podjetja Arista-B, d.o.o. ter so objavljeni z njihovim dovoljenjem.

Podjetje Argos Media d.o.o. ima lahko patente, patentirane aplikacije, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne lastniške pravice, ki so povezane s portalom www.utrinek.si, vključno s spletnimi stranmi, ki so del le-teh. Če ni izrecno navedeno v teh pogojih uporabe, vam vsebina teh spletnih strani ne daje nikakršne licence za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge lastnine. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so pridržane.
Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku.

Splošno
Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s portalom www.utrinek.si, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno okrožno sodišče v Ljubljani. Pri temu potrjujete, da iz teh pogojev uporabe ali uporabe servisov ne izhaja noben skupen podvig, družabništvo, zaposlitev ali delovno razmerje med vami in podjetjem Argos Media d.o.o.

Podjetje Argos Media d.o.o. lahko kadar koli zahteva upoštevanje teh pogojev uporabe po sodni poti. Izvršitev te pogodbe je predmet veljavnih zakonov in zakonskih postopkov v Republiki Sloveniji, zato vse navedbe v teh pogojih uporabe ne omejujejo pravice podjetja Argos Media d.o.o., da se podredi vladnim, sodnim in zakonskim zahtevam v zvezi z uporabo portala www.utrinek.si ali informacij, danih ali pridobljenih pri podjetju Argos Media d.o.o., ki se tičejo vaše uporabe ali delovanja portala www.utrinek.si. Če se za kateri koli del teh pogojev uporabe ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, vključno (vendar ne tudi omejen) z oporekanjem odgovornosti in garancije, kot je navedeno zgoraj, potem se neveljaven ali neizvršljiv predpis nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki, kar se da, ustreza namenu izvirnega predpisa, preostali del pogojev uporabe pa ostane v veljavi nespremenjen.

Ti pogoji uporabe, vključno z dokumenti, izrecno vključenimi v zgornji sklic, določajo celotno pogodbo med vami in podjetjem Argos Media d.o.o. glede na storitve portala www.utrinek.si, ki nadomestijo vse prejšnje ali sočasne komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med vami in podjetje Argos Media d.o.o. glede na storitev portala. Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo, v isti meri in pod enakimi pogoji kot tudi drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so v izvirniku vzdrževani v tiskani obliki.

Nagradne igre na naši podporni Facebook strani http://www.facebook.com/utrinek
Organizator bo poslal nagrado na naslov kot ga sodelujoči v nagradni igri zapiše v elektronski pošti ali Facebook sporočilu, v roku dveh tednov od žrebanja oziroma ob prejemu nagrad od dobavitelja. Stroške pošiljanja nagrad nosi organizator.

V kolikor organizator v roku 10. dni po končnemu žrebanju ne prejme s strani nagrajenca povratne informacije, da bo izžrebanec prevzel nagrado iz kateregakoli razloga (primeroma: ker je naslov nagrajenca nepravilen in podobno) se šteje, da nagrajenec ne želi sprejeti nagrade in se od tedaj dalje šteje, da oseba, ki je bila obveščena o nagradi s strani organizatorja ni več upravičenec do nagrade.

Če je pošiljka zavrnjena ali se vrne, ker je nagrajenec sporočil napačne podatke (naslov, ime …), lahko organizator nagrado podari drugi osebi ali jo uporabi v kateri izmed nadaljnih nagradnih iger.

Argos Media d.o.o. , v Ljubljani 23.4.2009