Kdaj naj otrok začne uporabljati računalnik?

Računalnik spodbuja ustvarjalnost in domišljijo, pripomore k boljšemu spominu, razvija veščine o uporabi in pomenu logike. Na kratko, računalnik otroku pomaga odrasti.


Otrok in računalnik

Če mu date priložnost, bo otrok že pri dveh letih začel razumeti osnove vzroka in posledice, ter bo nežen s tipkovnico in miško. Toda pri tej starosti ne bi smeli preveč pričakovati. To bo za njega le sprotna igra in raziskovanje, glede na to, da še nima tako razvitih motoričnih sposobnosti, da bi znal uporabljati računalniško miško.
Pri starosti 4 ali 5 let, bo vaš otrok počasi pripravljen uporabljati programe z zgodbami, preproste igre in naloge. To je obdobje, ko se bo zlahka naučil uporabljati miško in tipkovnico. S pomočjo ustreznih programov bo veliko lažje prepoznaval barve, oblike, črke in številke. Lahko vadi združevanje in razvrščanje, ali celo pogoste vzorce. To je tudi dobro obdobje, ko lahko prične z uporabo glasbenih in umetniških programov.

Igre so koristne, vendar le z ustrezno vsebino

Torej, otrok računalnik lahko uporablja, vendar pod določenimi pogoji. Najprej, starši mu morate pomagati pri prvih korakih uporabe računalnika, ga voditi in mu pravilno svetovati. Nato je otroku potrebno zagotoviti ustrezne programe. Potrudite se, da  bo to igra, ki bo razvijala otrokove sposobnosti, domišljijo in ustvarjalnost. Na primer, igre z relativno kompleksnim gibanjem nekega lika, avtomobila, čolna, ki pripomorejo k sposobnosti razumevanja odnosov v prostoru. Za mlajše otroke bo zanimivo tudi risanje s pomočjo miške z različnimi barvami, kar je dobra priložnost za vajo prostoročnega risanja in tudi za učenje barv. Zelo koristne so tudi igre, kjer se kaj gradi ali izdeluje. S pomočjo iger, ki so sestavljene iz niza ugank, se razvijajo spretnosti za reševanje problemov in fleksibilnost mišljenja. Izognite se igram z veliko orožja in krvi, saj lahko spodbujajo razvoj agresivnosti.

Omejite čas, ki ga otrok preživi za računalnikom

Poleg vsebine iger je bistvenega pomena tudi, koliko časa vaš otrok preživi za računalnikom. Če večino prostega časa preživi za računalnikom oz. ob igranju igric, lahko to vodi v odvisnost. In tudi, ko v šoli ali na tečajih začne pridobivati prve resne izkušnje pri delu z računalnikom ter ugotovi, da ima s tega področja nadpovprečne rezultate, ni najboljša zamisel, da sedenje za računalnikom postane njegova edina izvenšolska dejavnost. Otrok tako zamudi druženje z vrstniki, se izolira in odtujuje, kar lahko negativno vpliva na njegov družbeni razvoj. Zato otroka že od malih nog spodbujajte k drugim dejavnostim, na primer športnim, ki omogočajo druženje z vrstniki.
Torej, če vaš otrok pokaže zanimanje za računalnik in mu ga lahko privoščite, ne oklevajte. In ko enkrat hčerko ali sina ‘posedete’ za računalnik, vaša naloga o primerni in varni rabi računalnika še zdaleč ni končana.


VEČ VSEBIN: