Nasveti za razvijanje čustvene inteligence

Čustvena inteligenca je pojmovana kot podvrsta socialne inteligentnosti. Gre za sposobnost opazovanja in nadzora lastnih čustev ter zaznavanja čustev drugih ljudi. Ljudje z zelo razvito čustveno inteligentnostjo so sposobni tem informacijam prilagoditi svoje mišljenje in delovanje.


Danes se pogosto govori o tem, da je čustvena inteligenca ena najpomembnejših veščin, ki lahko človeku pomaga celo bolj kot »klasična« inteligentnost (IQ). Čustvena inteligentnost nam pomaga pri tem, da se lažje vživimo v občutja drugih, da smo bolj odprti in tako lažje sodelujemo z drugimi ljudmi pri najrazličnejših nalogah. Poleg tega ima čustvena inteligentnost pozitiven vpliv na človekovo samozavest. Na srečo je mogoče čustveno inteligentnost razvijati oziroma krepiti, s čimer se kakovost posameznikovega življenja močno izboljša. Ponujamo vam nekaj nasvetov za to, kako se lotiti razvijanja čustvene inteligentnost.

Čustvena inteligenca

Čustvena inteligenca: Postanite pozorni na svoja čustva

Da bi lahko nadzorovali svoja čustva, jih moramo najprej ozavestiti. Bodite pozorni na svoje ponavljajoče se čustvene odzive v določenih situacijah. Poskusite določiti ključne sprožilce, ki v vas sprožijo specifična čustva. Pri tem vam lahko pomaga tudi trening čuječnosti, ki postaja vse bolj razširjena praksa. S tem ko postanete bolj pozorni na lastna čustva, boste lažje zaznali tudi tuja.

Poskusite razumeti perspektivo drugih ljudi

Še posebej pri skupinskem delu, kjer se izmenja ogromno idej, je pomembno, da se znate vživeti tudi v druge ljudi. Natančno poslušanje tistega, kar drugi govorijo, je prvi korak pri tem. Poskušajte se vživeti v perspektivo drugega človeka, kar vam bo pomagalo pri tem, da boste lažje razumeli, kako je nekdo prišel do določenih zaključkov. Tako boste poglobili in razširili tudi svoj pogled na situacijo.


Nadgrajujte svoje komunikacijske veščine

Komunikacija je sestavljena tako iz verbalne kot iz neverbalne komunikacije. Tako presega golo izmenjevanje informacij, saj je za učinkovito komunikacijo nujno, da razumete tudi čustva in namene, ki se skrivajo za podajanjem določenih informacij. O uspešni komunikaciji govorimo, ko je določeno sporočilo sprejeto tako, kot je bilo mišljeno, pri čemer vam lahko pomaga aktivno poslušanje. Ko ste v vlogi govorca, pa bodite pozorni na to, ali je tisto, kar govorite, res razumljeno tako, kot bi želeli. Če opazite, da vas naslovnik ne razume najbolje, poskusite svoje sporočilo parafrazirati. Pri sporazumevanju namenite posebno pozornost tudi neverbalnim sporočilom, ki jih oddajate. Pazite na očesni stik ter na svojo telesno govorico in obrazno mimiko.

Navezujte pristne stike z drugimi ljudmi

Morda se vam zdi, da ste preveč sramežljivi oziroma introvertirani, da bi lahko navezovali stike z drugimi. Vendar pa lahko tudi v tem primeru pokažete, da ste zainteresirani za vzpostavitev stika. Osredotočite se na pozorno poslušanje, s čimer boste pokazali interes in dali drugim možnost, da se ob vas sprostijo. To je namreč ključno za vzpostavljanje trdnih, dolgotrajnih odnosov.

Utrjujte nove spretnosti

Vaja dela mojstra. Tudi čustvena inteligentnost je tako nekaj, kar morate nenehno utrjevati. Ko je to potrebno, se ustavite in si vzemite čas, da predelate določeno situacijo. Če tega v hipu, ko je okoli vas preveč dražljajev, niste sposobni narediti, se odmaknite. Pojdite na sprehod in poskušajte v miru razmisliti o stvareh. Prav tako je pomembno, da znate na tisto, kar se vam dogaja, pogledati z druge perspektive in svoja čustva umestiti v širši okvir. Razmislite, kako pomembna je resnično neka stvar znotraj »širše slike«. Tako se bo vaša čustvena inteligentnost postopoma vse bolj krepila oziroma razvijala.

VEČ VSEBIN: