Kako izboljšati komunikacijske spretnosti?

Komunikacijske veščine imajo velik vpliv na različna področja vašega življenja. Pomembne so tako za vašo kariero kot za osebne odnose. Brez komunikacijskih spretnosti se lahko hitro zgodi, da bo tisto, kar ste želeli povedati, razumljeno povsem napačno. Tako lahko pride do sporov in celo do prekinitve poslovnih sodelovanj, prijateljstev in partnerskih odnosov.


O uspešni komunikaciji lahko namreč govorimo šele takrat, ko tako govorec kot poslušalec razumeta določeno informacijo enako. Nespretnost pri komunikaciji predstavlja precejšnjo oviro v življenju, zato vam lahko močno koristi, če se lotite izpopolnjevanja svojih komunikacijskih spretnosti. Predstavljamo vam nekaj najpomembnejših korakov oziroma lekcij, ki jih morate usvojiti na tej poti.

Komunikacijske spretnosti

Razmislite, kaj želite povedati

Poskušajte se izogibati impulzivnosti, posebej pri pomembnih sestankih in pogovorih. Vnaprej razmislite o tem, kaj je tisto, kar bi radi povedali, in kakšen je vaš cilj (kaj bi radi dosegli oziroma kakšen odziv pričakujete pri naslovniku). Sporočilo poskušajte čim bolj poenostaviti, izluščiti bistvo. Najpomembnejše oporne točke si lahko zapišete tudi na list in jih nato večkrat preberete. Razmislite tudi o potencialnih ovirah, na katere lahko naletite med pogovorom. Takšne ovire so lahko na primer kulturne ali starostne razlike. Pripravite načrt, kako boste odreagirali, če med pogovorom dejansko naletite na tovrstne ovire. Tako vas ne bo moglo nič zmesti pri tem, da izrazite tisto, na kar ste se pripravili.

Razmislite, kako želite to povedati

Znano je, da pri sporazumevanju ne gre zgolj za to, kaj povemo, ampak tudi (če ne celo predvsem) za to, kako nekaj povemo – in kaj počnemo, medtem ko govorimo. Pri komunikaciji bodite vedno pozorni na to, da vzpostavite očesni stik. S tem boste v sogovorniku vzbudili občutek, da ste zaupanja vredna in samozavestna oseba. Prav tako bodite pozorni na telesno govorico. Če imate med pogovorom ves čas prekrižane roke, bo imel sogovornik občutek, da niste zares pripravljeni na dialog in sprejemanje kompromisov. S tem se možnost za konflikt močno poveča. Zelo pomemben je tudi ton vašega glasu, ki ga poskušajte čim bolj obvladati. Tudi če se med pogovorom razjezite ali užalostite, ne dovolite, da bi to vplivalo na vaš namen.


Naučite se poslušati

Za komunikacijo sta vedno potrebni najmanj dve osebi. Po tem, ko ste povedali tisto, kar ste nameravali, dajte sogovorniku možnost, da se odzove na povedano. Če je v vaši navadi, da sogovornika pogosto prekinjate, se je morate vsekakor čim prej znebiti. Podobno velja tudi za navado, da vseskozi razmišljate o tem, kakšen bo vaš odziv, namesto da bi sogovorniku zares prisluhnili in mu namenili vso svojo pozornost. Občutek, da razumete tisto, kar vam želi povedati, se bo obrestoval. Tako bo sogovornik precej bolj pripravljen prisluhniti tudi vašemu sporočilu. Ko vaš sogovornik konča z govorjenjem, mu postavite nekaj vprašanj, povezanih s tistim, kar je bilo povedano. Tako boste pokazali, da ste zares poslušali.

Ne pozabite na svoje cilje

Obstaja velika nevarnost, da se med konkretnim pogovorom oddaljite od ciljev, ki ste si jih pred tem zastavili. To je seveda v določeni meri neizogibno, vendar pa še ne pomeni, da nimate nikakršnega nadzora. Med pogovorom se poskušajte večkrat zavestno spomniti na svoje cilje. Če imate občutek, da je pogovor zašel v napačno smer, ga poskušajte subtilno preusmeriti nazaj proti tistemu, kar želite ubesediti. Na koncu pogovora se še enkrat prepričajte, ali je bilo vaše sporočilo zares razumljeno tako, kot ste želeli. To sicer še ne pomeni, da se bo sogovornik strinjal z vami. Pomembno je predvsem to, da znate pretvoriti svoje misli v besede.

Posvetite več časa branju zahtevnejših del

Branje ima izjemno pomemben vpliv na naše komunikacijske sposobnosti. Lahkotne knjige lahko sicer predstavljajo prijetno obliko sprostitve, vendar ne prispevajo bistveno k izboljšanju vaših komunikacijskih veščin. Če želite obogatiti svoj besednjak, vam priporočamo, da vsaj občasno posežete tudi po kompleksnejših (leposlovnih) delih. Tako boste precej lažje našli pravo besedo, ko se znajdete v situaciji, ki zahteva hiter odziv.

Izogibajte se pomembnim pogovorom, ko ste pretirano čustveni

Morda se vam zdi, da najlažje izrazite svoje misli prav takrat, ko ste najbolj čustveni, vendar ima lahko to kar precej pasti. Če boste želeli razčistiti pomembne stvari takrat, ko ste jezni ali žalostni, se lahko hitro zgodi, da rečete nekaj, kar boste kasneje, ko boste mirnejši, obžalovali. Tako je precej bolje, da se resnih pogovorov lotite takrat, ko ste umirjeni.


VEČ VSEBIN: