Beležimo manj smrti zaradi srčne in možganske kapi

Delež smrti zaradi srčne in možganske kapi se je v Evropi od leta 2000 zmanjšal, kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat. Gre za bolezni, povezani s starostjo.


Leta 2013 je zaradi teh dveh bolezni umrlo 1,1 milijona državljanov EU, kar pomeni 21,6 odstotka vseh smrti v EU. Kljub temu pa se je delež teh smrti med letoma 2000 in 2013 zmanjšal – tudi v Sloveniji. Zaradi srčne kapi je leta 2000 umrlo 16,6 odstotka ljudi v EU, leta 2013 pa 11,5 odstotka. Možganska kap je bila v letu 2000 vzrok 12,9 odstotka vseh smrti, v letu 2013 pa 8,7 odstotka.

Srčna kap

Velike razlike med državami EU

Med državami EU po deležu smrti zaradi srčne in možganske kapi obstajajo pomembne razlike.

Največ ljudi zaradi možganske kapi umre v Bolgariji, Romuniji in Latviji, najmanj pa v Franciji, na Danskem, v Belgiji, Nemčiji, na Irskem, v Luksemburgu, Avstriji ter na Nizozemskem.


Največ smrti zaradi srčne kapi beležijo v Litvi, na Slovaškem, Češkem in Madžarskem. Tudi v tem primeru najmanj smrti beležijo v Franciji, sledijo pa ji Portugalska, Nizozemska, Belgija, Danska, Španija in Luksemburg.

Kako je v Sloveniji?

Kot kažejo podatki Eurostata, je v Sloveniji zaradi srčne kapi leta 2013 umrlo 10,4 odstotka ljudi, s čimer ostajamo v mejah evropskega povprečja. Pri možganski kapi, zaradi katere je umrlo 9,9 odstotka ljudi, pa smo nad evropskim povprečjem.

Kljub temu pa primerjava z letom 2000 kaže na spodbudne rezultate. Pri obeh vzrokih smrti je v Sloveniji v trinajstih letih namreč opaziti trend zmanjševanja. Število smrti zaradi srčne in možganske kapi je v Sloveniji od leta 2000 namreč upadlo za 3 odstotke, zaradi možganske kapi pa za 1,1 odstotka.

VEČ VSEBIN: